» Regulamin
Polskie napisy
Regulamin
I. Definicja pojęć występujących w regulaminie

1. Serwis napisy24.net zwany dalej Serwisem rozumiemy jako zbiór stron internetowych występujących pod wspólnym adresem domenowym napisy24.net. W zależności od kontekstu, pod pojęciem Serwis należy rozumieć zarówno archiwum jak i jego administrację czyli zbiór osób, które czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem witryny. Do administracji zaliczani są administratorzy, moderatorzy napisów oraz moderatorzy forum.
2. Użytkownikiem nazywamy osobę, która odwiedza i korzysta z Serwisu.
3. Użytkownik zarejestrowany, to użytkownik, który dzięki koncie zarejestrowanemu w Serwisie posiada większe uprawnienia.
4. Plikiem nazywamy plik tekstowy bądź jego zbiór zapisany w dopuszczalnym przez Serwis formacie.
5. Pobierającym nazywamy osobę, która pobiera pliki z archiwum Serwisu.
6. Udostępniającym jest osoba, która umieściła plik w archiwum serwisu.
7. Autorem lub Tłumaczem jest osoba, która stworzyła napisy.
8. Synchronizatorem jest osoba, która dopasowała napisy do danego wydania lub też była odpowiedzialna za synchronizację podczas tworzenia napisów.
9. Korektorem jest osoba odpowiedzialna za merytoryczne bądź techniczne sprawdzenie napisów.


II. Postanowienia ogólne

1. Pliki znajdujące się w archiwum Serwisu należą do osób je udostępniających.
2. Pobrane z serwisu pliki mogą służyć tylko do użytku prywatnego.
3. Zabronione jest masowe pobieranie plików za pośrednictwem programów stworzonych do tego celu, chyba że taki program zostanie udostępniony przez administrację lub też za jej zgodą.
4. Zabronione jest czerpanie jakichkolwiek korzyści materialnych z pobranych plików, chyba że posiada się co do tego stosowne, udokumentowane prawa.
5. Pobrane pliki mogą być użyte wyłącznie z legalną wersją materiału filmowego.
6. Udostępnione pliki z napisami traktowane są jako opracowanie twórcze uzupełniające materiał filmowy.
7. Serwis nie odpowiada za udostępnione pliki.
8. Serwis ma prawo skasowania pliku bądź zmiany informacji o nim, jeżeli narusza on regulamin serwisu lub z innego uzasadnionego powodu.
9. Serwis nie odpowiada za treść informacji wprowadzonych przez użytkowników, w tym zawartość pliku, treść informacji o pliku oraz komentarzy.
10. W przypadku zaobserwowania nagminnego łamania regulaminu przez użytkownika, Serwis ma prawo zablokować dostęp do serwisu jego numerowi IP.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w momencie publikacji.
12. Serwis napisy24.net zastrzega sobie prawo do emisji "Mailingu, Reklamy" na konta pocztowe.


III. Obowiązki UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik ma obowiązek usunięcia pobranego pliku z chwilą, gdy przestanie być w posiadaniu legalnej wersji materiału filmowego.
2. Zakładając konto w Serwisie ma obowiązek podania własnego, poprawnego i aktywnego adresu e-mail.


IV. Zakazane treści

1. Zabrania się umieszczania napisów pochodzących z polskich wydań DVD i Blu-ray oraz innych podobnych, a także przepisywania obszernych lub całościowych fragmentów z wydań książkowych i audiobooków.
2. Kategorycznie zabrania się podawania się za autora w przypadku dokonania synchronizacji, korekty bądź dotłumaczenia napisów.
3. Zabrania się udostępniania napisów z wyciętymi stopkami dodanymi przez autora napisów.
4. Zabronione jest dodawanie napisów "z translatora", czyli stworzonych bądź przetłumaczonych za pomocą programu mechanicznie tłumaczącego tekst.
5. Zabrania się zamieszczania linków do treści pirackich (linki ed2k, torrent, warez itp.).
6. Zabrania się zamieszczania odnośników zawierających treść pornograficzną.
7. Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, wulgarnych lub z przejawami rasizmu oraz wszelkich innych zabronionych przez polskie prawo.


V. Pomoc i dane kontaktowe

1. W razie problemów z funkcjonowaniem serwisu napisy24.net prosimy o kontakt pod adresem mailowym kontakt@napisy24.net


Na stronie nie są umieszczone żadne pliki wideo (avi, divx) zapewniamy jedynie dostęp do napisów tłumaczonych przez użytkowników.
Używanie w celach komercyjnych zabronione.